Dit doen wij

Activiteiten en openingstijden

  • Inloopmiddag: elke woensdag van 15.00 uur – 16.30 uur; aansluitend eens per maand een maaltijd
  • Wandelen met vrouwen: Elke woensdag (met uitzondering van de eerste woensdag – zie hieronder) van 9.15 uur – 11.15 uur
  • Ontbijt en gespreksgroep voor vrouwen: elke eerste woensdag van de maand van 9.30 uur – 11.30 uur
  • Koffiehuis voor mannen: om de vier weken op maandag van 19.00 uur – 21.00 uur: 10 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari
  • Leeskring: elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Deze wordt gehouden in samenwerking met de bibliotheek. Crimpen-Inn zorgt voor voldoende vrijwilligers, de bibliotheek stelt materiaal beschikbaar
  • Lunchbijeenkomst met Bijbelvertelling: elke zondag van 12.30 uur – 14.00 uur
  • Jaarlijks een uitje en een barbecue voor de bezoekers
  • Iedere tweede woensdag van de maand van 15.00 tot 15.45 uur is Sergei Kohmenko van de bibliotheek aanwezig. Dan kunnen bezoekers tijdens de inloopmiddag hun vragen stellen over digi-/taalvaardigheden.
  • Groepstaallessen: elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15,.00 uur
  • Kinderactiviteiten in samenwerking met Synerkri: elke tweede woensdagmiddag van de maand tijdens de wekelijkse inloop

Voor meer informatie:

Coördinator inloophuis

Liesbeth Verhoeven  06 52239918

Activiteiten vrouwen

Conny de Koning      0630928895

Koffiehuis mannen

Henk v/d Sijden         0622756810

Leeskring

In samenwerking met de bibliotheek wordt elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur een leeskring gehouden. Crimpen-Inn zorgt voor voldoende vrijwilligers, de bibliotheek stelt materiaal beschikbaar.