Dit doen wij

Activiteiten en openingstijden

  • Inloopmiddag: elke woensdag van 15.00 uur – 16.30 uur
  • Wandelen met vrouwen: elke woensdag van 09.15 uur – 11.15 uur
  • Ontbijt en gespreksgroep voor vrouwen: één keer per maand op woensdag van 09.30 uur – 11.30 uur
  • Koffiehuis voor mannen: één keer per maand op maandag van 19.30 uur – 21.00 uur
  • Leeskring: elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
  • Lunchbijeenkomst met Bijbelvertelling: elke zondag van 12.30 uur – 14.00 uur
  • Jaarlijks een uitje en een barbecue voor de bezoekers

Voor meer informatie:

Coördinator inloophuis

Liesbeth Verhoeven  06 52239918

Activiteiten vrouwen

Conny de Koning      0630928895

Koffiehuis mannen

Henk v/d Sijden         0622756810

Leeskring

In samenwerking met de bibliotheek wordt elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur een leeskring gehouden. Crimpen-Inn zorgt voor voldoende vrijwilligers, de bibliotheek stelt materiaal beschikbaar.